Perlitli Sıva
Alçısı


Brüten Brüt
Beton Sıvası

İpek Saten
Perdah Alçısı

Alçıbay
Konsantre

Kartonpiyer
Alçısı

Alçı Plaka
Yapıştırma Alçısı

Alçı Bazlı
Makine Sıvası


Alçı Plaka
Derz Dolgu Alçısı

  ALÇI GRUBU
ALÇI
Alçının hammaddesi, doğada alçıtaşı olarak bilinen tek mineralli tortul taş olan jipstir. Alçı, kimyasal bileşimi CaSo42H2O olan jipsin, yaklaşık yarım molekül kristal suyu kalacak şekilde, kızdırılarak suyunun uçurulması ve öğütülmesi ile elde edilen ve su ile karıştırılınca tekrar katılaşarak bağlayıcılık özelliği kazanan bir yapı malzemesidir. Kalsiyum sülfat yarım hidrat, formu olarak iki türe ayrılır. Bu iki form birbirlerinden özellikleri ve üretim yöntemleri ile ayrılırlar. yarım hidrat küçük kristallerden ve düzensiz partiküllerden oluşur. Yapı alçıları üretiminde kullanılır. yarım hidrat ise çok iyi kristallenmiş, sıkı ve çoğunluğu saydam daha iri partiküllerden meydana gelir. Kalıp alçıları üretiminde kullanılır.

 
TARİHÇESİ
Alçı ile yapı arasındaki ilişki M.Ö. çağlardan günümüze kadar gelmiştir. İnsan alçı ile bir kültür yaratmış, bunu da yaşadığı her mekana uygulamış, yapı elemanları üretiminden sanat eserlerindeki dekoratif süslemelere kadar alçı ve alçı bazlı yapı elemanları pek çok alanda uygulama olanağı bulmuştur.

• M.Ö. 9000 Çatalhöyük’te ilk kez kireçle karıştırılarak kullanıldı.
• M.Ö. 7000 Sümer ve Asur dönemlerinde kent içi yapılarda ve yollarda,
• M.Ö. 2800 Mısır’da firavun mezarlarında harç yapımında, Gizza Piramiti’nde üzeri renklendirilmiş iç duvar sıvası olarak,
• M.Ö. 350-40 Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında duvar ve ahşap tavan sıvasında,
• M.S. 1200 Fransa’da ulusal malzeme olarak ilan edildi,
• M.S. 1666 yılında Londra yangınında ahşap yapıların yangından etkilenmediği görülerek Paris’te alçnın kullanımı zorunluluk haline getirilmiş, alçı üretimi özendirilmiş, alçı ustaları korumaya alınmış ve meslek okulları açılmaya başlamıştır,
• 18. yüzyıldan sonra dekoratif süsleme amaçlı olarak,
• 19. yüzyılda alçı duvar levhası yapımında kullanmaya başlandı.
   
1. Uygulama yüzeyindeki yapışmayı engelleyen maddeler (toz, yağ, vb.) temizlenmelidir.
2. Alçı harcının hazırlanacağı kapların temiz olmasına dikkat edin.
3. Homojen bir karışım elde etmek için düşük devirli bir mekanik bir karıştırıcı kullanın.
4. Harç hazırlandıktan sonra harca su veya alçı eklemeyin.
5. Uygulama ortam sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır.
6. Uygulama yapılan yüzeyler hava akımına maruz kalmamalıdır.
7. Katalogda belirtilen özellikler şantiye koşullarına göre değişim gösterebilir.
8. Uygulama yüzeyindeki yapışmayı engelleyen maddeler (toz, yağ, vb.) temizlenmelidir.
9. Paketlenmiş toz alçı torbaları kapalı alanda ve paletler üzerinde depolanmalıdır. Alçı torbaları direk zemin ve duvar ile temas etmemelidir.
 
• Alçı döküm işlemi ve prizine yapıp kurduktan sonra boyutlarında bir değişiklik göstermez. Böylelikle beton gibi rötre çatlakları ve ahşap gibi bünyesine rutubet alıp verdiği halde boyut ve şekil değişikliğine uğramaz,
• Alçının ve alçı elemanının elde edilişi, uygulaması, bakımı, kolay ve ucuzdur,
• Alçı yapıya tam bitmiş olarak girer, ilave işçilik ve masraf gerektirmez,
• Alçı, hazır yapı elemanı üretimine elverişli bir malzemedir. Duvar ve tavan kaplamalarının önceden hazırlanmasına olanak sağlar. Deprem, yangın ve sel baskını gibi afet durumlarında konut ihtiyacının arttığı ve karşılanmasının kısa sürede gerçekleşmesinin zorunlu olduğu durumlarda kullanılmak üzere alçı bazlı yapı elemanları hazırlanabilir. Uygulamada işleme ve onarım kolaylığı sağlar,
• Alçıdan üretilen yapı elemanları, aranan fiziksel ve ekonomik özelliklere sahip, çağın inşaat usullerine uygun, çabuk kuru, hafif yapı elemanlarının üretimini sağlayan yapı malzemeleri arasında önemli bir yer tutar,
• Alçı en az enerji kullanımı ile elde edilebilir,
• Alçının ısıl iletkenlik değeri düşüktür. Bu nedenle alçıdan üretilen yapı elemanları ısıtmada enerji tasarrufu sağlar,
• Tasarımda öngörülen konfor ve estetik koşullarını sağlar,
• Çevre kirliliği yaratmaz,
• Alçı doğal hammadde kaynaklarından elde edilmekte, bu malzemeler ülke ölçeğinde yeterli olduğu gibi, ülke dışına da ihraç edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunabilir.
• Alçı kolaylıkla işlenebilir. Bu özellik, tasarımda ve yapımda esneklik sağlar. Dolayısıyla zaman içinde ortaya çıkabilecek kullanıcının değiştirme istek ve gereksinimleri kolaylıkla karşılanabilir. Kalıp ve detaylarda kolaylık sağlar,
• Alçı boşluklu bi malzeme olduğundan dolayı yapının yükünü arttırmaz. Alçı malzemesinin birim hacim ağırlığı, kullanım yerine göre ayarlanabilir, istenirse azaltılabilir. Hafif malzemeler yapı yükünün az olmasını sağlar. Bu durumda, zemine aktarılan yük de az olur. Bu özellik de ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlar. Özellikle taşıyıcı sistemli yapılarda bölücü duvarların hafif olması sağlanırsa, daha düşük maliyette yapı elde edilir,
• Alçı malzemeleri üretim yerinden şantiyeye kolaylıkla taşınabilir, uygulanabilir. İşçilik masrafı ve maliyeti azdır,
• Taşıma ve kullanım sırasında tahrip olmuş malzeme ve yapı elemanları kolay onarılabilir,
• Alçı inorganik bir malzeme olduğu için yanmaz,
• Bakteri, küf ve mantar üretmez,
• Alçı ortamdan aldığı nemi, nem oranı düşünce tekrar geri verir, ortam nemini belili bir düzeyde tutar, iyi bir nem düzenleyicidir,
• Alçı elemanı, çok küçük boşluklar içerdiğinden dolayı üzerine gelen ses dalgalarını azaltarak yansıtır. Akustiğin önem kazandığı hacimlerde, hacimler arası ses geçişini iyi kontrol eder,
• Yapılma ve yapıştırma özelliğinden dolayı, alçı hidrolik bir bağlayıcı olmaının yanı sıra farklı bir malzemenin katkısı da olabilir.